Chūāijíjì 29:1

1 Nǐ shǐ Yàlún hé tā érzi chéng shèng , gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn , yào rúcǐ xíng , qǔ yī zhǐ gōngniú dú , liǎng zhǐ wú cánji de gōng miányáng ,