Chūāijíjì 30:16

16 Nǐ yào cóng Yǐsèliè rén shōu zhè shú zuì yín , zuòwéi huì mù de shǐyòng , kĕyǐ zaì Yēhéhuá miànqián wéi Yǐsèliè rén zuò jìniàn , shú shēngmìng .