Chūāijíjì 31:15

15 Liù rì yào zuò gōng , dàn dì qī rì shì ānxī shèng rì , shì xiàng Yēhéhuá shǒu wéi shèng de . fán zaì ānxīrì zuò gōng de , bìyào bǎ tā zhìsǐ .