Chūāijíjì 32:11

11 Móxī biàn kĕnqiú Yēhéhuá tāde shén shuō , Yēhéhuá a , nǐ wèishénme xiàng nǐde bǎixìng fā liè nù ne , zhè bǎixìng shì nǐ yòng dàlì hé dà néng de shǒu cóng Āijí dì lǐng chūlai de .