Chūāijíjì 32:23

23 Tāmen duì wǒ shuō , nǐ wéi wǒmen zuò shénxiàng , kĕyǐ zaì wǒmen qiánmian yǐn lù , yīnwei lǐng wǒmen chū Āijí dì de nàge Móxī , wǒmen bù zhīdào tā zāo le shénme shì .