Chūāijíjì 39:1

1 Bǐsāliè yòng lánsè , zǐse , zhūhóngsē xiàn zuò jīng zhì de yīfu , zaì shèng suǒ yòng yǐ gòngzhí , yòu wéi Yàlún zuò shèng yī , shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .