Chūāijíjì 5:14

14 Fǎlǎo dū gōng de , zé dá tā suǒ paì Yǐsèliè rén de guān zhǎng , shuō , nǐmen zuòtiān jīntiān wèishénme méiyǒu zhào xiàng lái de shùmù zuò zhuān , wán nǐmen de gōngzuò ne .