Chūāijíjì 6:25

25 Yàlún de érzi YǐlìYàsā qǔ le Pǔtiĕ de yī gè nǚér wéi qì , tā gĕi tā shēng le Fēiníhā . zhè shì Lìwèi rén de jiā zhǎng , dōu àn zhe tāmende jiā .