Chūāijíjì 7:10

10 Móxī , Yàlún jìn qù jiàn fǎlǎo , jiù zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de xíng . Yàlún bǎ zhàng diū zaì fǎlǎo hé chénpú miànqián , zhàng jiù biàn zuò shé .