Chuàngshìjì 1:21

21 Shén jiù zào chū dàyú hé shuǐ zhòng suǒ zīshēng gèyàng yǒu shēngmìng de dòngwù , gè cóng Qíleì . yòu zào chū gèyàng fēiniǎo , gè cóng Qíleì . shén kàn zhe shì hào de .