Chuàngshìjì 1:28

28 Shén jiù cì fú gĕi tāmen , yòu duì tāmen shuō , yào shēng yǎng zhòngduō , biàn mǎn dì miàn , zhìlǐ zhè dì . yĕ yào guǎnlǐ hǎi lǐ de yú , kōng zhōng de niǎo , hé dì shàng gèyàng xíngdòng de huó wù .