Chuàngshìjì 13:10

10 Luódé jǔmù kànjian Yuēdànhé de quán píngyuán , zhídào Suǒĕr , dōu shì zīrùn de , nà dì zaì Yēhéhuá wèi miè Suǒduōmǎ , Gémólā yǐ xiān rútóng Yēhéhuá de yuánzi , yĕ xiàng Āijí dì .