Chuàngshìjì 14:17

17 Yàbólán shā baì Jīdàlǎomǎ hé yù tā tóngméng de wáng huí lái de shíhou , Suǒduōmǎ wáng chūlai , zaì Shāwēigǔ yíngjiē tā . Shāwēigǔ jiù shì Wánggǔ .