Chuàngshìjì 14:20

20 Zhìgāo de shén bà dírén jiāo zaì nǐ shǒu lǐ , shì yīngdāng chēngsòng de . Yàbólán jiù bǎ suǒ de de ná chū shí fèn zhīyī lái , gĕi Maìjīxǐdé .