Chuàngshìjì 14:5

5 Shí sì nián , Jīdàlǎomǎ hé tóngméng de wáng dōu lái zaì Yàtèlǜjiāníng , shā baì le Lìfáyīnrén , zaì Hāmaì shā baì le Sūxīrén , zaì Shāwēijīliètíng shā baì le Yǐmǐrén ,