Chuàngshìjì 15:13

13 Yēhéhuá duì Yàbólán shuō , nǐ yào de què zhīdào , nǐde hòuyì bì jìjū biérén de dì , yòu fúshì nà dì de rén . nà dì de rén yào kǔdaì tāmen sì bǎi nián .