Chuàngshìjì 15:9

9 Tā shuō , nǐ wèi wǒ qǔ yī zhī sān nián de mǔ niú , yī zhī sān nián de mǔ shānyáng , yī zhī sān nián de gōng miányáng , yī zhī bānjiū , yī zhī chú gē .