Chuàngshìjì 18:21

21 Wǒ xiànzaì yào xià qù , chákàn tāmen suǒ xíng de , guǒrán jìn xiàng nà dádào wǒ ĕr zhòng de shēngyīn yíyàng ma . ruò shì bú rán , wǒ yĕ bì zhīdào .