25 Jiàng yì rén yù ĕ rén tóng shā , jiāng yì rén yǔ ĕ rén yíyàng kàndaì , zhè duàn bú shì nǐ suǒ xíng de . shĕnpàn quán dì de zhǔ , qǐbù xíng gōngyì ma .