28 Jiǎ ruò zhè wǔ shí gè yì rén duǎn le wǔ gĕ , nǐ jiù yīnwei duǎn le wǔ gĕ huǐmiè quán chéng ma . tā shuō , wǒ zaì nàli ruò jiàn yǒu sì shí wǔ gĕ , yĕ bù huǐmiè nà chéng .