Chuàngshìjì 18:32

32 Yàbólāhǎn shuō , qiú zhǔ búyào dòngnù , wǒ zaì shuō zhè yī cì , jià ruò zaì nàli jiàn yòu shí gè ne . tā shuō , wèi zhè shí gè de yuángù , wǒ yĕ bù huǐmiè nà chéng .