Chuàngshìjì 19:12

12 Èr rén duì Luódé shuō , nǐ zhèlǐ hái yǒu shénme rén ma . wúlùn shì nǚxù shì érnǚ , hé zhè chéng zhōng yīqiè shǔ nǐde rén , nǐ dōu yào jiāng tāmen cóng zhè dìfang daì chū qù .