Chuàngshìjì 19:17

17 Lǐng tāmen chūlai yǐhòu , jiù shuō , taó méng ba . bùkĕ huí tóu kàn , yĕ bùkĕ zaì píngyuán zhàn zhù . yào wàng shān shàng taópǎo , miǎndé nǐ beì chāo miè .