Chuàngshìjì 19:30

30 Luódé yīnwei pà zhù zaì Suǒĕr , jiù tóng tā liǎng gè nǚér cóng Suǒĕr shàng qù , zhù zaì shān lǐ . tā hé liǎng gè nǚér zhù zaì yī gè dòng lǐ .