Chuàngshìjì 19:35

35 Yúshì , nà yè tāmen yòu jiào fùqin hē jiǔ , xiǎo nǚér qǐlai yǔ tā fùqin tóng qǐn . tā jǐshí tǎng xià , jǐshí qǐlai , fùqin dōu bù zhīdào .