Chuàngshìjì 22:17

17 Lùn fú , wǒ bì cì dà fú gĕi nǐ . lùn zǐsūn , wǒ bì jiào nǐde zǐsūn duō qǐlai , rútóng tiān shàng de xīng , hǎi biān de shā . nǐ zǐsūn bì de zhe chóudí de chéng mén ,