Chuàngshìjì 23:4

4 Wǒ zaì nǐmen zhōngjiān shì waìrén , shì jìjū de . qiú nǐmen zaì zhèlǐ gĕi wǒ yī kuaì dì , wǒ hào máizàng wǒde sǐ rén , shǐ tā bú zaì wǒ yǎnqián .