Chuàngshìjì 24:29

29 Lìbǎijiā yǒu yī gè gēge , míng jiào Lābān , kànjian jīn huán , yòu kànjian jīn zhuó zaì tā meìzi de shǒu shàng , bìng tīngjian tā meìzi Lìbǎijiā de huà , shuō nà rén duì wǒ rúcǐ rúcǐ shuō . Lābān jiù pǎo chūlai wàng jǐng páng qù , dào nà rén gēnqián , jiàn tā réng zhàn zaì luòtuo pángbiān de jǐng páng nàli .