48 Suíhòu wǒ dī tóu xiàng Yēhéhuá xià baì , chēngsòng Yēhéhuá wǒ zhǔrén Yàbólāhǎn de shén . yīnwei tā yǐndǎo wǒ zǒu hé shì de dàolù , shǐ wǒ de zhe wǒ zhǔrén xiōngdi de sūnnǚ , gĕi wǒ zhǔrén de érzi wéi qi .