Chuàngshìjì 25:9

9 Tā liǎng gè érzi Yǐsā , Yǐshímǎlì bǎ tā máizàng zaì Maìbǐlā dòng lǐ . zhè dòng zaì Mànlì qián , Hèrén Suǒxiá de érzi Yǐfúlún de tián zhōng ,