Chuàngshìjì 26:21

21 Yǐsā de púrén yòu wā le yīkǒu jǐng , tāmen yòu wéi zhè jǐng zhēngjing , yīncǐ Yǐsā gĕi zhè jǐng qǐmíng jiào Xītíná ( Xītíná jiù shì wéi dí de yìsi ) .