Chuàngshìjì 26:24

24 Dàng yè Yēhéhuá xiàng tā xiǎnxiàn , shuō , wǒ shì nǐ fùqin Yàbólāhǎn de shén , búyào jùpà , yīnwei wǒ yǔ nǐ tóng zaì , yào cì fú gĕi nǐ , bìng yào wèi wǒ púrén Yàbólāhǎn de yuángù , shǐ nǐde hòuyì fán duō .