29 Shǐ nǐ bú haì wǒmen , zhēng rú wǒmen wèicéng haì nǐ , yī wèi dì hòu daì nǐ , bìngqiĕ dǎfa nǐ píng píngān ān dì zǒu . nǐ shì mĕng Yēhéhuá cì fú de le .