Chuàngshìjì 26:7

7 Nà dìfang de rén wèn dào tāde qīzi , tā biàn shuō , nà shì wǒde meìzi . yuánlái tā pà shuō , shì wǒde qīzi . tā xīnli xiǎng , kǒngpà zhè dìfang de rén wèi Lìbǎijiā de yuángù shā wǒ , yīnwei tā róngmào jùnmĕi .