Chuàngshìjì 26:8

8 Tā zaì nàli zhù le xǔjiǔ . yǒu yī tiān , Fēilìshì rén de wáng Yàbǐmǐlè cóng chuānghu lǐ wàng waì guānkàn , jiàn Yǐsā hé tāde qīzi Lìbǎijiā xì wán .