Chuàngshìjì 27:33

33 Yǐsā jiù dàdà dì zhàn jīng , shuō , nǐ wèi lái zhī xiān , shì shuí de le yĕwèi ná lái gĕi wǒ ne , wǒ yǐjing chī le , wèi tā zhùfú . tā jiānglái yĕ bì mĕng fú .