Chuàngshìjì 27:37

37 Yǐsā huídá Yǐsǎo shuō , wǒ yǐ lì tā wèi nǐde zhǔ , shǐ tāde dìxiōng dōu gĕi tā zuò púrén , bìng cì tā wǔgǔ xīn jiǔ kĕyǐ yǎngshēng . wǒ ér , xiànzaì wǒ hái néng wèi nǐ zuò shénme ne .