Chuàngshìjì 27:41

41 Yǐsǎo yīn tā fùqin gĕi Yǎgè zhù de fú , jiù yuànhèn Yǎgè , xīnli shuō , wèi wǒ fùqin jū sàng de rìzi jìn le , dào nàshíhòu , wǒ yào shā wǒde xiōngdi Yǎgè .