Chuàngshìjì 27:46

46 Lìbǎijiā duì Yǐsā shuō , wǒ yīn zhè Hèrén de nǚzi lián xìngméng dōu yànfán le . tǎngruò Yǎgè yĕ qǔ Hèrén de nǚzi wèi qì , xiàng zhèxie yíyàng , wǒ huó zhe hái yǒu shénme yìchu ne .