Chuàngshìjì 28:11

11 Dào le yī gè dìfang , yīnwei taìyáng luò le , jiù zaì nàli zhù sù , biàn shí qǐ nà dìfang de yī kuaì shítou zhĕn zaì tóu xià , zaì nàli tǎng wò shuì le ,