Chuàngshìjì 28:6

6 Yǐsǎo jiàn Yǐsā yǐjing gĕi Yǎgè zhùfú , érqiĕ dǎfa tā wàng Bādànyàlán qù , zaì nàli qǔ qì , bìng jiàn zhùfú de shíhou zhǔfu tā shuō , búyào qǔ Jiānán de nǚzi wèi qì ,