Chuàngshìjì 29:10

10 Yǎgè kànjian mǔ jiù Lābān de nǚér Lājié hé mǔ jiù Lābān de yáng qún , jiù shàng qián bǎ shítou zhuàn lí jǐng kǒu , yìn tā mǔ jiù Lābān de yáng qún .