Chuàngshìjì 29:15

15 Lābān duì Yǎgè shuō , nǐ suī shì wǒde gǔròu ( yuánwén zuò dìxiōng ) , qǐ kè báibái dì fúshì wǒ . qǐng gàosu wǒ , nǐ yào shénme wèi gōngjià .