Chuàngshìjì 29:32

32 Lìyà huáiyùn shēng zǐ , jiù gĕi tā qǐmíng jiào Liúbiàn ( jiù shì yǒu érzi de yìsi ) , yīn ér shuō , Yēhéhuá kànjian wǒde kǔ qíng , rújīn wǒde zhàngfu bì aì wǒ .