Chuàngshìjì 3:1

1 Yēhéhuá shén suǒ zào de , wéiyǒu shé bǐ tiānyĕ yīqiè de huó wù gèng jiǎohuá . shé duì nǚrén shuō , shén qǐ shì zhēn shuō , bú xǔ nǐmen chī yuán zhōng suǒ yǒu shù shàng de guǒzi ma .