Chuàngshìjì 3:17

17 Yòu duì Yàdāng shuō , nǐ jì tīng cóng qīzi de huà , chī le wǒ suǒ fēnfu nǐ bùkĕ chī de nà shù shàng de guǒzi , dì bì wéi nǐde yuángù shòu zhòuzǔ . nǐ bì zhōng shēn laókǔ , cáinéng cóng dì lǐ dé chī de .