Chuàngshìjì 3:22

22 Yēhéhuá shén shuō , nà rén yǐjing yù wǒmen xiāngsì , néng zhīdào shàn è . xiànzaì kǒngpà tā shēnshǒu yòu zhāi shēngmìng shù de guǒzi chī , jiù yǒngyuǎn huó zhe .