Chuàngshìjì 3:24

24 Yúshì bà tā gǎn chū qù le . yòu zaì Yīdiànyuán de dōngbiān ān shè Jīlùbǎi hé sìmiàn zhuàndòng fà huǒyàn de jiàn , yào bǎshǒu shēngmìng shù de dàolù .