Chuàngshìjì 3:6

6 Yúshì nǚrén jiàn nà kē shù de guǒzi hǎo zuò shíwù , yĕ yuè rén de yǎnmù , qiĕ shì kĕ xǐaì de , néng shǐ rén yǒu zhìhuì , jiù zhāi xià guǒzi lái chī le . yòu gĕi tā zhàngfu , tā zhàngfu yĕ chī le .