Chuàngshìjì 31:1

1 Yǎgè tīngjian Lābān de érzi men yǒu huà shuō , Yǎgè bǎ wǒmen fùqin suǒyǒude dōu duó le qù , bìng jiè zhe wǒmen fùqin de , de le zhè yīqiè de róngyào ( róngyào huò zuò cái ) .